Financovanie

O. z. Šanca pre nechcených využíva na svoju činnosť financie, ktoré získava z asignácie 2% daní, z verejných zbierok od občanov SR, od súkromných korporátnych sponzorov, ale aj od drobných individuálnych darcov.

O. z. Šanca pre nechcených využíva na svoju činnosť financie, ktoré získava z asignácie 2% daní, z verejných zbierok od občanov SR, od súkromných korporátnych sponzorov, ale aj od drobných individuálnych darcov.

Na čiastkové konkrétne projekty získava účelovo viazané financie aj z verejne vyhlasovaných grantov, či už zo strany nadácií, súkromných firiem, či z verejných prostriedkov – zväčša z MPSVaR SR a Úradu vlády.

Členovia o. z. Šanca pre nechecných a ani členovia žiadneho z orgánov o. z., vrátane prezidentky, nie sú za činnosť v občianskom združení a za jeho vedenie nijako platení, či honorovaní.

Trvalo udržateľné sociálne projekty nie je možné realizovať bez dôvery. Dôvera neznikne bez transparentnosti. Hlásime sa k transparentnosti, lebo si ceníme dôveru. Veľkých i malých darcov i verejnosti. Celkovo o prijatých daroch a ich využití komplexne hovorí vždy naša výročná správa, v ktorej je priložená aj finančná správa. Vyúčtovania robíme aj individuálne na niekoľkých úrovniach:

– vyúčtovanie asignácie 2% daní vždy k 25.5. zaslaním použítia prostriedkov do obchodného vestníka
– vyúčtovaním príjmov a výdavkov v daňovom priznaní (vrátane platieb klientov, darov od príbuzných, príjmov za služby poskytované za úhrady navyše)
– individuálnym vyúčtovaním projektov súkromným sponzorom a nadáciám ktorý nám na ne poskytli financie
– vyúčtovaním verejných prostriedkov získaných z MPSVaR SR, alebo z Úradu vlády SR