Blog

1. februára 2012

NÁRUČ ZÁCHRANY SOLČANY OTVORENÁ!

Prevádzka Náruče záchrany SENIOR&JUNIOR SOLČANY je od 1. februára 2012 otvorená.

Náruč záchrany ožila prvými obyvateľmi – seniormi, ktorí strávia prvú noc v novom domove. Želáme im, aby sa v ňom cítili útulne a bezpečne.

Miesta v Náruči záchrany sa rýchlo zapĺňajú:-)

Prevádzka Náruče záchrany SENIOR&JUNIOR SOLČANY je od 1. februára 2012 otvorená.

Náruč záchrany ožila prvými obyvateľmi – seniormi, ktorí strávia prvú noc v novom domove. Želáme im, aby sa v ňom cítili útulne a bezpečne.

Miesta v Náruči záchrany sa rýchlo zapĺňajú:-)

Prajeme Náruči záchrany v Solčanoch úspešný štart, aby mohla napĺňať svoje poslanie – poskytnúť peknú starobu senirom, pomoc matkám v núdzi a obnoviť medzigeneračný dialóg.