Aký je postup pri utajenom pôrode?Ak príde čas pôrodu (prípadne aj skôr)  vyberte si nemocnicu, kde chcete utajený pôrod realizovať. Upovedomte o svojom rozhodnutí personál, ktorý Vás prijíma (službukonajúca sestra, alebo hlavná sestra, alebo lekár). Vyhnete sa nedorozumeniam, ak si TU stiahnete žiadosť, ktorú vyplníte a po príchode do nemocnice len odovzdáte personálu. Po vypísaní žiadosti (ak ste ju nepriniesli už vypísanú), ktorá sa uloží do zapečatenej obálky Vás nemocnica musí evidovať pod číslom, či falošným menom a mali by Vás umiestniť do izby so ženami, nerodičkami. Dieťa Vám po pôrode neukážu. Z nemocnice odídete bez dieťaťa, ale máte 6- týždňovú lehotu od pôrodu, dokedy svoje rozhodnutie môžete zmeniť a po dieťa sa vrátite. Po uplynutí lehoty je dieťa právne voľné a ide na adopciu. Ak by ste mali akýkoľvek problém s realizáciou práva na utajený pôrod, v ktorejkoľvek nemocnici v SR, alebo by ste sa stretli s nekorektným správaním personálu, volajte 0905 888 234, alebo e-mailujte na : naruczachrany@naruczachrany.sk.