Blog

14. septembra 2016

Preventívny projekt pre juniorov

 

 

 

 

 

Študenti Spojenej školy na Ivánskej ceste po filme Krkavčie matky? ostali zamyslení…

Vďaka podpore Úradu vlády SR sme mohli zrealizovať veľmi užitočný projekt s názvom:

PREVENTÍVNY PROJEKT PRE JUNIOROV

č. UV 1339/2015

 

 

 

 

 

Študenti Spojenej školy na Ivánskej ceste po filme Krkavčie matky? ostali zamyslení…

Vďaka podpore Úradu vlády SR sme mohli zrealizovať veľmi užitočný projekt s názvom:

PREVENTÍVNY PROJEKT PRE JUNIOROV

č. UV 1339/2015

Išlo o zverejnenie a odovzdanie našich vyše 10-ročných skúseností z oblasti nechcených tehotenstiev, ktoré mapujeme cez projekt Hniezdo záchrany a Kmotričky.

Všetky aktivity projektu boli súčasťou kampane, ktorej cieľom bolo zvýšiť informovanosť o možnostiach riešení krízovej situácie ženy s neželaným tehotenstvom.

Preto bol vytvorený manuál na realizáciu besied a leták pre sociálnych a zdravotníckych pracovníkov, aby títo odborníci mohli v mieste svojho pôsobenia informovať o uvedených možnostiach, týmto pracovníkom bol zaslaný vytvorený aj leták s informáciami ako možno riešiť nechcené tehotenstvo.

Okrúhly stôl sa konal 11. 2. 2016 v dome Quo vadis

Aby sme o problémoch, s ktorým sa stretávajú matky, ktoré si svoje pôvodne nechcené dieťa ponechali, no trápi ich veľmi zlá soviáln situácia, informovali politikov, pozvali sme ich na Okrúhly stôl, kde sme spolu so zástupcami krízových centier z celého Slovenska disktutovali, aké legislatívne úpravy by bolo možné zrealizovať v čo najkratšom možnom období.

Zrealizovali sme taktiež mediálnu kampaň (rozhlasová a on-line), ktorá bola zamerané na pomoc opusteným matkám v núdzi, na nájdenie kmotričiek-mentoriek, dobrovoľníčok z radov aktívneho obyvateľstva, ktoré by pomáhali žene prekonávať dennodenné ťažkosti a motivovať ju k úspešnému začleneniu do života.

Beseda po zhliadnutí filmu v Detskom domove

On-line kampaň zaznamenala vysoký počet preklikov, čo svedčí nielen o úspešnosti kampane, ale aj o záujme a citlivosti verejnosti k tejto téme.  Tento záujem sme v rámci projektu podporili aj dotlačou knihy o Hniezdach záchrany NECHCENÉ TAJOMSTVÁ, ktorá sa postupne stáva povinnou výbavou knižníc sociálnych odborov na vysokých školách. O knihu bol záujem aj na súťaži na facebooku, kde sme mapovali znalosť verejnosti o Hniezdach záchrany, Utajenom pôrode a telefonickej Linke Hniezda záchrany. Knihu sme distribuovali na stredné školy, kde sme v rámci projektu realizovali premietanie dokumentárneho filmu Krkavčie matky? 

Na premietanie filmu na strednej škole na Sklanárovej ulici prišlo vyše 80 študentov.

Ťažiskovými boli však predovšetkým preventívne aktivity zamerané na mladých ľudí – študentov stredných škôl, študentov psychológie a chovancov detského domova. Ich odozvy po zhliadnutí filmu Krkavčie matky boli  mimoriadne silné a dokladujú veľký záujem mladých ľudí o túto tému, ale žiaľ aj veľký deficit vzdelávacieho predmetu o plánovanom rodičovstve či zodpovednom sexuálnom správaní pre túto vekovú skupinu.

Na strednej škole polygrafickej téma zaujala aj chlapcov

To je jeden z významných podnetov a výsledkov projektu, ktoré chceme ďalej rozvíjať a komunikovať odbornej verejnosti.

Na základe uvedeného si dovoľujeme konštatovať, že vykonané aktivity naplnili ciele projektu, ktoré sme si stanovili a súčasne nás motivujú pokračovať v preventívnyvh akrivitách: už máme naplánované ďalšie besedy na  stredných školách v Bratislave a v Bánovciach na Bebravou.

Vďaka tomuto projektu sme získali cenné skúsenosti, ktoré nás, ako občianske združenie, no najmä tému neželaných tehotenstiev a ich prevencie posúvajú ďalej.