Blog

23. januára 2017

ROZDELILI SME SA!

OD 1. 1. 2017 sa občianske združenie rozdelilo na dve občianske združenia:

OD 1. 1. 2017 sa občianske združenie rozdelilo na dve občianske združenia:

 

 

 

 

 

 

NÁRUČ Senior & Junior

právna forma: občianske združenie

so sídlom: Fedákova 5, 841 02   Bratislava

zastúpené: Mgr. Anna Ghannamová

zapísané: MV SR,   číslo.s.: VVS/1-900/90-187 97

IČO: 30856515

DIČ: 2021900650

Zmenili sme aj názov nášho centra sociálnych služieb:

 

Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior
Informácie nájdete na novej webstránke www.cssnaruc.sk

 

Okrem týchto centier v Bratislave-Dúbravke a v Solčanoch bude občianske združenie realizovať projekty:

  • Adoptuj si starých rodičov
  • SeniorDance
  • Seniorfit

Šanca pre nechcených

právna forma: občianske združenie

so sídlom: Hruškový sad 18, 841 06   Bratislava

zastúpené: Mgr. Anna Ghannamová

zapísané: MV SR, číslo spisu.: VVS/1-900/90-47498

IČO: 50076396

Bankové spojenie: VÚB

Číslo účtu: SK90 0200 0000 0037 6134 3853

 

Občianske združenie bude realizovať projekty:

  • Hniezdo záchrany
  • Kmotričky
  • Usmej sa, mama!
  • Trvalá náruč