2% pre šancu pre nechcenýchNa stiahnutie

dvepercenta2.pdf

Ďakujeme, ak si spomedzi všetkých prospešných organizácií  na poukázanie vašich 2% vyberiete práve našu Šancu pre nechcených

Podnikatelia - vpíšte poukázanie priamo do daňového priznania

Zamestnanci - vypýtajte si od zamestnávateľa ročné zúčtovanie, vyplňte Vyhlásenie s našimi údajmi, ktoré nájdete na tejto stránke a pošlite spolu s potvrdením o zaplatení dane na Daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Šanca pre nechcených
občianske združenie
Hruškový sad 18
841 06 Bratislava
IČO: 50076396

(Žiadne iné údaje, ani číslo nášho účtu nepotrebujete.)

ĎAKUJEME!