Čestný výborAktivity o.z. Šanca pre nechcených majú už veľmi široký záber a zaoberajú sa už tromi podstatnými cieľovými skupinami: nechcenými novorodencami, opustenými ženami s deťmi v krízových situáciách a odkázanými seniormi.

Občianske združenie s takýmto veľkým záberom potrebuje byť navonok reprezentované aj širokospektrálnou podporou osobností z rôznych spoločenských statusov.

Osobností, ktoré sú jeho tútorom a zrkadlom jeho činnosti a plánovaných zámerov.

Osobností, ktoré sa exkluzívne rozhodli venovať dlhodobej podpore našich aktivít, lebo len dlhodobá pomoc prináša efektívne výsledky. Nielen kvantitu, ale najmä kvalitu pomoci. 

Účasť v Čestnom výbore Šanca prijali z externého prostredia úžasné dámy:

 • Elena KLIMEŠOVÁ, spolumajiteľka Trend Holding
  Vyštudovaná právnička začala netradične pôsobiť v médiách. Najprv v ČST a neskôr v Pravde, aby potom založila so svojimi kolegami Trend.  Dnes je ako jedna zo spolumajiteľov konateľom Trend Holdingu a riaditeľkou pre obchodné stratégie a marketing.
  Nie všetci ľudia v našej spoločnosti majú to šťastie, že môžu a vedia prechádzať životom bez cudzej pomoci. Myslím si, že je prirodzenou povinnosťou nás, čo stojíme na tom bezpečnejšom brehu, ponúknuť pomoc či už v rodine, alebo širšom okolí tým, ktorí sa zväčša nie vlastným pričinením, do takéhoto bezpečia nedostali. Sú rôzne formy a spôsoby, ako sa dá pomáhať. Priamym impulzom stať sa členkou Výboru Šanca, bola pre mňa všestranná činorodosť a široký záber aktivít Anky Ghannamovej, za ktorými je už veľmi veľa hmatateľných výsledkov. Všetky projekty  o. z. Šanca majú nesmierny význam pre tých, ktorým pomáhajú v zložitej životnej situácii. Osobne ma veľmi oslovujú Hniezdo záchrany a Náruč záchrany, pretože dávajú šancu na život aj tým deťom, ktorým by za iných podmienok bolo toto právo s  najväčšou pravdepodobnosťou odopreté. Niekoľko rokov som sa angažovala v medzinárodnom charitatívnom hnutí, ako zakladajúca členka Lions klubu Bratislava Bona Fide.  V rámci tohto hnutia sme sa koncentrovali najmä na pomoc nevidiacim a slabozrakým, ako aj na pomoc ľuďom v núdzi. Členovia nášho Lions klubu poskytovali túto pomoc formou získavania sponzorských príspevkov na vopred určené aktivity, ale aj vlastnou prácou nás ako členov na týchto charitatívnych aktivitách.
 • Mária HURAJOVÁ, bývalá generálna riaditeľka Burzy cenných papierov
  Absolventka Vysokej škole ekonomickej v Bratislave  pracovala 15 rokov v zahraničnom obchode a zakotvila na Burze cenných papierov v Bratislave, kde je  od roku 2001 generálnou riaditeľkou.
  Stretnutie s Ankou Ghanamovou, hlavne jej oduševnené rozprávanie o svojich projektoch,  mi pootvorilo dvere do sveta, s ktorým som predtým neprišla často do styku.  Do sveta, v ktorom tak úplne neplatí, že každý si je strojcom svojho osudu. Príbehy ľudí, ktorí mali to šťastie, že sa dostali pod ochranné krídla projektov o.z. Šanca pre nechcených  ma presviedčajú, že bez pomocnej  ruky podanej tým,  ktorí ju potrebujú,  by ich osudy boli často úplne iné.
  A zakaždým mi pripomínajú, ako je všetko v živote relatívne, hlavne naša spokojnosť s tým, čo máme a čo by sme chceli mať, čo všetko chceme stihnúť a čo nám pri tom vlastne uniká...... Preto ma potešila ponuka stať sa členkou Čestného výboru ŠANCA, lebo chcem vyjadriť svoju podporu a pomáhať tým, ktorí pomáhajú iným. Tým, ktorí majú tú vôľu, odvahu a  energiu púšťať sa do neľahkých projektov. Aj keď veľa skúsenosti v tejto oblasti nemám a doposiaľ som sa na projektoch pomoci iným zúčastňovala len formou zasielania finančných príspevkov,  verím, že si popri svojej práci nájdem čas aj na inú formu pomoci – v projektoch Šanca je veľký priestor pre každého, kto chce pridať ruku k dielu. Každý projekt je zaujímavý svojím zameraním, preto je ťažké povedať, ktorý mi je najbližší, ale myslím, že projekt Hniezdo záchrany je pre mňa trochu iný v tom, že na rozdiel od ostatných projektov, ktoré pomáhajú zlepšiť podmienky života, výsledkom tohto projektu je vlastné nový život malého človiečika -  je to šanca, na ktorú má právo. 
   
 • Viera KONŠTIAKOVÁ, spolumajiteľka Konrad s.r.o.
  Ako absolventka ekonomickej univerzity sa stala odbornou referentkou Štátnej arbitráže a po získaní skúseností Slovfrukt spolu s manželom založila úspešnú firmu KON-RAD, ktorej je dnes konateľkou a štatutárkou.
  Mňa si najviac získal projekt Hniezdo záchrany, ktorý prináša konkrétne výsledky. A čo môže byť konkrétnejšie a zároveň hodnotnejšie ako záchrana ľudského života? Angažujem sa v charite už od začiatku podnikateľskej činnosti, čo je už pekných 20 rokov. Išlo o podporu širokého spektra organizácií. Za všetky spomeniem: Ligu proti rakovine, Nadáciu Emílie Kováčovej, Detský domov Bernolákovo, Nadácia Harmony Petra Dvorského.