DUNAJSKÁ STREDAADRESA

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Veľkoblahovská 23
929 01 Dunajská Streda

Hniezdo záchrany v Dunajskej Strede podporili:
 

Slovnaft
JUDr. Oszkár Világi  
SAD Dunajská Streda
Thermalpark Dunajská Streda

Mesto Dunajská Streda
Akvamont