Jednorázové dobrovoľníctvoPri našich početných aktivitách často potrebujeme pomocnú ruku.

Formy dobrovoľníckej pomoci:

administratívne práce

V lete 2011 nám v rámci medzinárodnej študentskej výmeny AIESEC pomohla poľská študentka Anna Strzyz.

Hoci veselo, ale ťažko sa nám s ňou lúčilo! 

práce v záhrade

Naša záhrada je pekná, ale aj pekne veľká!

stráženie detí počas vzdelávacích aktivít mamičiek

Veľmi nám pomohli Simonka a Harriet

Hláste sa:

 - na tel. čísle 0903 903 298

 - na naruczachrany@naruczachrany.sk

ďakujeme!

Iné ponuky na dobrovoľníctvo: www.dobrovolnictvo.sk