POSTAVIŤ PRVÚ NÁRUČ ZÁCHRANY POMOHLI



Slávnostné otvorenie 26.6.2009 a Fontána vďaky na nádvorí Náruče záchrany

HLAVNÝ PARTNER

Nadácia J&T

 

PARTNERI

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Konti, s.r.o
- dodávateľ stavby
Profil, s.r.o - dodávateľ nábytku
Virtus, s.r.o. - dodávateľ kuchyne a práčovne
WIDO, s.r.o. - dodávateľ tieniacej techniky a markíz
UniontexTrade - dodávateľ textilu
KAM-ON - dodávateľ kamenného obkladu
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Technické služby - dodávateľ asfaltu
UniCredit Leasing
Jolly Joker - dodaváteľ otváracieho systému