VEREJNÉ ZBIERKYVerejná zbierka povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2014/016076

TRVANIE ZBIERKY: 16. 6. 2014 - 31. 7. 2014

FORMA: zasielanie SMS (DMS) na krátke číslo 877 v sieťach telekomunikačných operátorov

PROSTREDNÍCTVOM: Fórum donorov

CENA 1 SMS: 2 EUR

VÝNOS: 589, 44 EUR

POUŽITIE: Úhrada psychologických služieb za poradenstvo na Linke Hniezda záchrany a úhrada školenia 2 odborných pracovníkov občianskeho združenia Šanca pre nechcených Zvládanie zmien a tranzitívnych životných období organizovaného Adlerovskou psychoterapeutickou spoločnosťou v dňoch 19. - 21. 7. 2015.

ZODPOVEDNÉ OSOBY: Mgr. Anna Ghannamová, Mgr. Alena Petrželková

DAKUJEME!


Verejná zbierka povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2014/019423

TRVANIE ZBIERKY: 1. 8. 2014 - 31. 5. 2015

FORMA: zasielanie SMS (DMS) na krátke číslo 877 v sieťach telekomunikačných operátorov

PROSTREDNÍCTVOM: Fórum donorov

CENA 1 SMS: 2 EUR

VÝNOS: 221, 94 EUR

POUŽITIE: Spracovanie grafických vizuálov Hniezdo záchrany - leták a inzercia v časopise Šanca - pre účely informačnej kampane pre Hniezdo záchrany, aby sa matky dozvedeli, kde sa Hniezda záchrany nachádzajú a že majú možnosť získať poradenstvo na Linke Hniezda záchrany.
Verejnou zbierkou bolo aj vďaka informačnej kampani zachránených 7 detských životov v Hniezdach záchrany po celom Slovensku.

ZODPOVEDNÉ OSOBY: Mgr. Anna Ghannamová, Mgr. Alena Petrželková

DAKUJEME!