Výročná správa za rok 2011Prečítajte si, čo sa všetko sa nám vďaka našim priateľom a sponzorom podarilo v roku 2011.

Na svete je naša Výročná správa za rok 2011!