Transparentnosť

Trvalo udržateľné sociálne projekty nie je možné realizovať bez dôvery. Dôvera neznikne bez transparentnosti. Hlásime sa k transparentnosti, lebo si ceníme dôveru. Veľkých i malých darcov i verejnosti. Celkovo o prijatých daroch a ich využití komplexne hovorí vždy naša výročná správa, v ktorej je priložená aj finančná správa. Vyúčtovania robíme aj individuálne na niekoľkých úrovniach:

Trvalo udržateľné sociálne projekty nie je možné realizovať bez dôvery. Dôvera neznikne bez transparentnosti. Hlásime sa k transparentnosti, lebo si ceníme dôveru. Veľkých i malých darcov i verejnosti. Celkovo o prijatých daroch a ich využití komplexne hovorí vždy naša výročná správa, v ktorej je priložená aj finančná správa. Vyúčtovania robíme aj individuálne na niekoľkých úrovniach:

– vyúčtovanie asignácie 2% daní vždy k 25.5. zaslaním použítia prostriedkov do obchodného vestníka
– vyúčtovaním prostriedkov z VÚC za uplynulý rok  vždy k prvému štvrťroku nasledujúceho roka
– vyúčtovaním príjmov a výdavkov v daňovom priznaní (vrátane platieb klientov, darov od príbuzných, príjmov za služby poskytované za úhrady navyše)
– idnidivduálnym vyúčtovaním projektov súkromným sponzorom a nadáciám ktorý nám na ne poskytli financie
– vyúčtovaním verejných prostriedkov získaných z MPSVaR SR, alebo z Úradu vlády SR