Blog

10. augusta 2011

Výročná správa za rok 2009

V mene všetkých členov občianskeho združenia a zamestnancov s úctou deklarujem, že si vážime pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity občianskeho združenia Šanca pre nechcených v roku 2009 dobrovoľnou prácou, finančnými a nefinančnými darmi a tým, že poskytli 2% z dane zo svojho príjmu. Bez Vašej podpory by sme nedokázali urobiť všetko, čo si môžete prečítať vo Výročnej správe za rok 2009.

V mene všetkých členov občianskeho združenia a zamestnancov s úctou deklarujem, že si vážime pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity občianskeho združenia Šanca pre nechcených v roku 2009 dobrovoľnou prácou, finančnými a nefinančnými darmi a tým, že poskytli 2% z dane zo svojho príjmu. Bez Vašej podpory by sme nedokázali urobiť všetko, čo si môžete prečítať vo Výročnej správe za rok 2009.