Výročné správy

Trvalo udržateľné sociálne projekty nie je možné realizovať bez dôvery. Dôvera nevznikne bez transparentnosti. Hlásime sa k transparentnosti, lebo si ceníme dôveru. Veľkých i malých darcov i verejnosti.Vyúčtovania robíme na niekoľkých úrovniach:

Trvalo udržateľné sociálne projekty nie je možné realizovať bez dôvery. Dôvera nevznikne bez transparentnosti. Hlásime sa k transparentnosti, lebo si ceníme dôveru. Veľkých i malých darcov i verejnosti.Vyúčtovania robíme na niekoľkých úrovniach:

  • vyúčtovanie asignácie 2% daní vždy k 25.5. zaslaním použítia prostriedkov do obchodného vestníka
  • vyúčtovaním prostriedkov z VÚC za uplynulý rok vždy k prvému štvrťroku nasledujúceho roka
  • vyúčtovaním príjmov a výdavkov v daňovom priznaní (vrátane platieb klientov, darov od príbuzných, príjmov za služby poskytované za úhrady navyše)
  • idnidivduálnym vyúčtovaním projektov súkromným sponzorom a nadáciám ktorý nám na ne poskytli financie
  • vyúčtovaním verejných prostriedkov získaných z MPSV a R SR, alebo z ÚV SR

Komplexne o príjmoch a výdavkoch ako aj o využití  prijatých daroch hovorí vždy naša výročná správa, v ktorej je priložená aj finančná správa.