Používaním stránok prevádzkovaných Občianskym združením Šanca pre nechcených súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

KOMERČNÍ BANKA Slovensko: Oslovil nás silný príbeh Hniezd záchrany

post

Modernizáciu Hniezd záchrany k ich 15-temu výročiu finančne podporila z väčšej časti Komerční banka, a.s., po-bočka zahraničnej banky. O dôvodoch podpory sme sa porozprávali s jej výkonnou riaditeľkou KATARÍNOU KURUCOVOU.

Keď ste sa rozhodli podporiť projekt Hniezdo záchrany na Slovensku, čo bolo v tej voľbe rozhodujúce?

Už pred časom sme sa v našej banke „pristihli“ pri tom, že chceme byť spoločensky zodpovednejšou firmou. Dozreli sme k tejto téme postupne, ako firma i ľudia v nej. Nemáme na túto agendu u nás v Bratislave vytvorenú špeciálnu pozíciu, ako býva vo veľkých korporáciách zvykom, a tak sme hľadali nápady, akým smerom sa vydať v skupinke našich „filantro-dobrovoľníkov“. Dva určujúce momenty, ktoré nám najviac rezonovali pri stretnutiach k tejto téme, boli „začiatok“ a „rodina“. „Začiatok“ asi preto, lebo aj naša cesta spoločenskej zodpovednosti je ešte v začiatkoch a i keď sa na Slovensku hovorí: „koniec dobrý – všetko dobré“, myslíme si, že dobrý štart je nemenej dôležitý. Hľadali sme preto projekt, ktorý stojí na začiatku nejakej cesty. Druhým momentom bola rodina, pretože sme všetci jej súčasťou, formuje nás, aby sme my mohli formovať našu spoločnosť. Naša „korporátna mama“, náš zriaďovateľ – Komerční banka a.s., je vo svojej domovskej Českej republike podporovateľom projektu babyboxov už dlhé roky prostredníctvom Nadace Jistota . Z týchto dvoch momentov sa narodila myšlienka podporiť na Slovensku Hniezdo záchrany. Vtedy sme ešte nevedeli, že projekt oslávi 15. narodeniny a nepoznali sme detailne jeho silný príbeh.

 

Čím sa Vám javí projekt Hniezdo záchrany v SR výnimočný?

Hniezdo záchrany je pre mňa výnimočné v tom, že dáva šancu. Bábätku, ktoré bolo z rôznych dôvodov „nechcené“, dáva šancu byť razom vytúženým pokladom a byť súčasťou rodiny, ktorá ho privíta s nadšením, radosťou a bezbrehou láskou. Presne tak majú bábätká začínať svoju životnú cestu. Hniezdo záchrany má 15 rokov a prvé bábätko je dnes teenager. Hniezdo záchrany dalo šancu viac ako 60-krát. Viac ako 60 rodín vďaka tomuto projektu získalo poklad. Je veľmi sympatické, že pôvodná myšlienka ponúknuť tehotným ženám v neľahkej životnej situácii alternatívu, sa rozrástla do ďalších aktivít. Napríklad linka pomoci – keď sa nevedia rozhodnúť, potrebujú poradiť či porozumieť tomu, aké alternatívy vlastne majú, a či naozaj nie je možnosť nechať si svoje dieťatko. Projekt Hniezdo záchrany má skvelý tím. Sú to profesionáli s veľkým srdcom a čím viac sme sa o projekte dozvedali, tým viac bolo jasné, že náš darček k 15. narodeninám Hniezda záchrany bola správna voľba. Sme vďační, že sme mohli byť malou súčasťou tohto príbehu.

 

Téma nechcených detí je ťažká a pomoc matiek v núdzi je behom na dlhé trate. Myslíte, že tretí sektor svojim nadšením a komerčné spoločnosti svojou finančnou podporou môžu nejako radikálne vyriešiť problém týchto cieľových skupín?

Myslím, že tretí sektor je mimoriadne dôležitým „hlasom“ v každej spoločnosti a jeho úlohu vnímam najmä v poukazovaní na problematické témy, často mimo spoločenský „main-stream“. Mal by byť akýmsi hlasom zdola. Veľmi cenným hlasom, ktorý má obrovskú výhodu v tom, že je k problémom blízko, dokáže ponúknuť iný pohľad a je pre vec naozaj zapálený. Miera reflexie na témy prinesené tretím sektorom je pre mňa určitým znakom zrelosti spoločnosti. Rovnako je pre mňa znakom zrelosti spoločnosti angažovanosť jednotlivcov a firemného sektora vo filantropii. Nechcené deti i matky v núdzi sú jednou z cieľových skupín, ktorú nevnímam ako systémovo doriešenú. Sú preto skupinou, pre ktorú je nadšenie tretieho sektora naozaj životne dôležité. A to doslova! Bez tohto nadšenia by ťažko prišla podpora firemných darcov či jednotlivcov. Obávam sa však, že na to, aby sme mohli ako spoločnosť považovať problém tejto cieľovej skupiny za vyriešený, to nestačí. Musí byť nevyhnutne zastrešená aj systémovou podporou.

 

V nedávnej minulosti si komerčné spoločnosti vyberali pre podporu akoby každý rok inú charitatívnu organizáciu či tému a podporovali projekty ad-hoc. V súčasnosti skôr inklinujú k systémovej pravidelnej podpore len niekoľkých projektov. Akou cestou ide Vaša spoločnosť a prečo?

My, i vzhľadom na našu veľkosť na Slovensku, sa snažíme vyberať a podporovať hlavne tie projekty, kde sú aktívni naši zamestnanci. Naši kolegovia sú nadšením pre „svoje“ projekty našim „tretím sektorom“. Prinášajú veľmi rôznorodé témy, ktoré sa ich dotýkajú a vnímajú ich ako dôležité. Nielenže sa vzájomne vzdelávame v rôznych oblastiach, ale sa navzájom aj lepšie ľudsky spoznávame. A to je v našej firemnej „rodine“ veľmi dôležité. A okrem toho to vnímame tak, že daná cieľová skupina dostáva kombináciou finančnej podpory banky a nadšenia nášho kolegu či kolegyne násobne viac.

Eva Gantnerová

Podporte nás