„Nie každé dieťa má to šťastie, že je šťastím…
Má však právo nájsť ho.
Ak je. Ak existuje, žije.
Dajme šancu na prežitie nechceným deťom.
Raz ich niekto bude ľúbiť a šťastie si ich nájde samo.“

Týmto citátom sme v roku 2004 zahájili ako ešte Iniciatíva Šanca pre nechcených svoju činnosť. Prešli sme cestou od záchrany nechcených novorodencov, cez rady ženám s nechceným tehotenstvom, k pomoci opusteným matkám v krízových situáciách a neskôr aj k zaopatrovaniu odkázaných seniorov. A dnes viac, než kedykoľvek predtým vieme, že z pôvodne „nechcených“ môže vzájomná láska, pomoc a obyčajné ľudské teplo urobiť „chcených“. Deti, ktoré nechceli, alebo nemohli chcieť ich vlastné mamy sú chcené adoptívnymi rodičmi, pre ktorých sa stali svetlom a šťastím.  Seniori, ktorí majú pocit, že ich svet už nechce, majú zväčša svoje starostlivé deti, ktoré sa o nich zaujímajú, aj keď ich museli umiestniť do domovov sociálnych služieb. Naši starkí majú v dobrovoľníkoch nových priateľov, ktorí ich navštevujú len preto, aby ich potešili. Opustené ženy s deťmi získavajú nové priateľky, „kmotričky“, o ktoré sa môžu v neľahkom živote oprieť.

Prácu pre našich klientov a najmä „s nimi“ sa snažíme robiť od srdca, čestne, transparentne, ale aj profesionálne a systémovo.

Preto sme sa stali aj členmi Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a aktívne sa zapájame do sociálnych zmien a zmeny legislatívy. Stačí chcieť. Chcieť pomáhať si navzájom a myslieť aj na iných. Dávať nádej tam, kde zdanlivo nijakú nevidieť. Ponúknuť od srdca šancu každému, kto si ju váži a chce ju premeniť na lepší život. ŠANCA  dáva šancu konkrétnym ľuďom

Anna Ghannamová

zakladateľka o. z. Šanca pre nechcených 

O nás

Hniezda záchrany sú verejné inkubátory, do ktorých môžu zúfalé ženy po pôrode odložiť novorodenca, a tak ho uchrániť pred smrťou. Projekt funguje od roku 2004, kedy v SR vznikli prvé tri Hniezda záchrany. Do inkubátora môže matka odložiť dieťa do 6. týždňa po narodení a dať tak svojmu dieťaťu šancu na život. Ženy, ktoré porodili tajne a nevidia inú možnosť, len nechať svoje dieťa na pospas osudu, si môžu radšej zvoliť takúto, humánnejšiu cestu.

Dieťaťko, ktoré v inkubátore skonči, je anonymné a právne voľné, čo znamená, že po zápise do matriky môže začať adopčný proces. Matka sa k dieťaťu, ktoré uložila do Hniezda záchrany, môže vrátiť dovtedy, kým súd nevydá právoplatné rozhodnutie o adopcii dieťaťa, musí preto konať rýchlo. Po rozhodnutí súdu už biologická matka nemá na návrat k dieťaťu nárok. Ukončenie adopčného procesu je individuálne, môže to trvať jeden, ale aj niekoľko mesiacov.