Utajený pôrod

Na Slovensku už existuje zákonná možnosť porodiť dieťatko v nemocnici s tým, že nebude prezradená identita matky.

Podľa zákona, môže prísť žena s nechceným tehotenstvom do ktorejkoľvek nemocnice na Slovensku s požiadavkou, že chce rodiť v režime utajeného pôrodu. Je to bezpečný spôsob vyriešenia nechceného tehotenstva. A to pre dieťatko i pre matku. Dieťatko sa stáva právne voľné a je určené na adopciu. Aj o dieťa aj o matku je zo zdravotného hľadiska postarané.

Stačí, ak matka vypíše pri prijatí na oddelenie Žiadosť. Údaje sú potom zapečatené a uschované v trezore nemocnice. Matka je na oddelení evidovaná len pod číslom.

Vopred Vám ďakujeme, že ste sa rozhodli dieťatko donosiť, dali mu šancu na život a utajeným pôrodom aj na lásku adoptívnych rodičov.

Pomoc pre vás: Stiahnite si tlačivo Žiadosti, vytlačte si ju, vyplňte ju v súkromí a už vyplnenú odovzdajte pri príchode do nemocnice.