Šanca

Šanca o.z.

Dávame šancu konkrétnym ľuďom, nie nejakej pomyselnej mase ľudí. Lebo len pomoc konkrétnemu človeku je efektívna a preukázateľná.

Občianske združenie Šanca pre nechcených

Hruškový sad 18, 841 06 Bratislava, +421 905 888 234, hniezdozachrany@hniezdo-zachrany.sk