História Šance

Základným impulzom vzniku Iniciatívy a neskôr občianskeho združenia Šanca pre nechcených bola snaha ponúknuť reálnu šancu na život nechceným bábätkám a vybudovanie prvých 3 Hniezd záchrany na Slovensku.

Tie boli vybudované a otvorené už v decembri toho istého roku, tj. v r. 2004 a na jar 2005 sa našlo v prešovskom Hniezde záchrany 1. zachránené dieťa – Hviezdička.

Hneď od svojho vzniku o. z. Šanca pre nechcených hovorilo o troch základných líniách pomoci:

1. HNIEZDO ZÁCHRANY
(Zachráň ma, mama!) - Krajné dôvody

Získavanie podpory a prostriedkov na zriadenie– verejných inkubátorov v SR, kde môžu zúfalé ženy po pôrode odložiť novorodenca (dieťa do 6-teho týždňa po narodení) a uchrániť ho tak pred smrťou (nezabiť ho, nepohodiť ho do kontajnera, nepoložiť na verejných miestach, na schodoch pri domoch…, kde môže z podchladenia rýchlo zomrieť) . Hniezdo záchrany, ktoré je šancou pre dieťatko porodené často tajne a v podmienkach, ktoré ohrozujú život matky aj dieťaťa, nepovažujeme za najlepšie, ale za krajné – krízové riešenie. Matka sa k dieťaťu, ktoré uložila do Hniezda záchrany môže vrátiť dovtedy, kým súd nevydá právoplatné rozhodnutie o adopcii dieťaťa. Pôvodne uplatňovaná, ale v zákone nikdy nestanovená, 6-týždňová lehota NEPLATÍ! O tom, či bude dieťa matke vrátené po jej prihlásení sa k nemu rozhoduje súd. Dieťa položené do hniezda je anonymné a teda právne voľné, preto hneď po jeho zápise do matriky začína adopčný proces.

2. KOLÍSKA ZÁCHRANY-UTAJENÝ PÔROD
Daruj ma, mama!) - Lepšie riešenie

Prevádzkovanie podpornej telefonickej Linky HNIEZDA ZÁCHRANY (číslo 0905 888 234) slúži na poskytnutie informácií o spôsobe záchrany nechcených detí, či už cez projekt Hniezdo záchrany, alebo cez režim utajeného pôrodu . Tento režim je bezpečnejší pre dieťatko i matku, lebo pôrod prebieha pod dohľadom lekárov a navyše pri utajenom pôrode sa uchováva právo dieťaťa na biologickú identitu. Do dospelosti dieťaťa utajený a dobre strážený, ale existujúci údaj o biologickej matke môže byť aj poistkou pre prípad krízovej situácie dieťaťa, akou môže byť napríklad nutnosť náhrady životne dôležitého orgánu. Matka sa k dieťaťu, ktoré rodila režimom utajeného pôrodu môže vrátiť maximálne do 6-tich týždňov od pôrodu. Ak sa do tejto lehoty nevráti, dieťa je právne voľné a je ponúknuté na adopciu.

3. NÁRUČ ZÁCHRANY
(Nechaj si ma, mama!) - Nejlepšie riešenie

Budovanie a prevádzkovanie sociálnych zariadení, pre matky, ktoré sa napriek prvému rozhodnutiu vzdať sa dieťaťa rozhodli nielen ho donosiť a porodiť, ale si ho aj navždy ponechať.

V roku 2008 sme pochopili, že takéto zariadenia by neboli trvalo udržateľné, keby neboli spojené so službou žiadanou a platenou. Preto sme zriadili prvú Náruč záchrany ako Centrum sociálnych služieb nielen pre opustené matky s deťmi, ale aj pre odkázaných seniorov – trojgeneračné zariadenie, ktoré sme predovšetkým vďaka neuveriteľnému daru od Nadácie J&T vybudovali v bratislavskej Dúbravke a  poskytujeme v ňom sociálne služby 40-tim seniorom na dožitie a maximálne na tri roky vždy 7 mamám a ich deťom.

http://cssnaruc.sk/ziadosti-o-prijatie/