Financovanie a transparentnosť

O. z. Šanca pre nechcených využíva na svoju činnosť financie, ktoré získava z asignácie 2% daní, z verejných zbierok od občanov SR, od súkromných korporátnych sponzorov, ale aj od drobných individuálnych darcov.

Členovia o. z. Šanca pre nechcených a ani členovia žiadneho z orgánov o. z., vrátane prezidentky, nie sú za činnosť v občianskom združení a za jeho vedenie nijako platení, či honorovaní.

Trvalo udržateľné sociálne projekty nie je možné realizovať bez dôvery. Dôvera nevznikne bez transparentnosti. Hlásime sa k transparentnosti, lebo si ceníme dôveru. Veľkých i malých darcov i verejnosti. Celkovo o prijatých daroch a ich využití komplexne hovorí vždy naša výročná správa, v ktorej je priložená aj finančná správa. Vyúčtovania robíme aj individuálne na niekoľkých úrovniach.

  • vyúčtovanie asignácie 2% daní vždy k 25.5. zaslaním použitia prostriedkov do obchodného vestníka
  • individuálnym vyúčtovaním projektov súkromným sponzorom a nadáciám ktorý nám na ne poskytli financie

 

Sme taktiež v zozname prijímateľov na rok 2020.

Podporte nás a darujte nám 2% z daní.

Vážení priaznivci projektu Hniezdo záchrany: ak sme Vás za roky činnosti presvedčili, že projekt, ktorý zachránil do dnes 67 novorodencov si zaslúži podporu, budeme vďační, ak nám darujete 2% z vašich daní. S vami sa nám toho podarí ešte viac.

ĎAKUJEME za dôveru a Vaše 2% pre nechcené deti, z ktorých Hniezdo záchrany robí deti vyprosené a milované.