Výročné správy

Občianske združenie Šanca pre nechcených vzniklo 26.10. 2004 s cieľom založiť na Slovensku prvé tri verejné inkubátory na odloženie nechcených novorodencov.  O rok neskôr sme spustili linku Hniezda záchrany a vďaka nej sme zistili, že tu vždy bude skupina žien, ktorú máme šancu presvedčiť, aby sa pôvodne nechceného dieťatka nevzdala, ak jej niekto včas podá pomocnú ruku a bude jej istý čas pomáhať. Či už s bývaním, s financiami, prípadne aj s dieťatkom.

Takto vznikla myšlienka založiť útulok pre matky s deťmi a teda aj vízia založiť Náruč záchrany. To sa nám v roku 2009 aj podarilo. Okrem matiek a detí, pre zabezpečenie finančnej udržateľnosti projektu sme sa začali starať aj o odkázaných seniorov.

Ich príbuzným však dlhé roky prekážalo, že svoju mamu, či otca dávajú do zariadenia, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie, ktoré má v názve Šanca pre „nechcených“ – čo bolo historicky dané tým, že sme sa najskôr venovali len nechceným deťom. Z praktických dôvodov sme sa preto rozhodli, že pôvodné občianske združenie Šanca pre nechcených, na ktorého IČO bola registrovaná „licencia“ na poskytovanie sociálnych služieb sa premenovalo na NÁRUČ Senior & Junior a Šancu pre nechcených s novým IČOM sme založili nanovo a nová Šanca pre nechcených prebrala celú agendu starej, vrátane projektu Hniezdo záchrany a Kmotričky.

Preto na tomto webe uvádzame len výročné správy „novej Šanci pre nechcených“.

Anna Ghannamová, štatutár o. z. Šanca pre nechcených