Dolný Kubín

Nemocnica s poliklinikou Ladislava Nadáši-Jégého
Nemocničná ul. 1944/10
02601 Dolný Kubín
hniezdo