Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou
Hollého 14
081 81 Prešov
hniezdo