Rožňava

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory
Špitálska ulica č. 1.
Rožňava
hniezdo
Inkubátor podporili