O nás

„Nie každé dieťa má to šťastie, že je šťastím…
Má však právo nájsť ho.
Ak je. Ak existuje, žije.
Dajme šancu na prežitie nechceným deťom.
Raz ich niekto bude ľúbiť a šťastie si ich nájde samo.“

Týmto citátom sme v roku 2004 zahájili ako ešte Iniciatíva Šanca pre nechcených svoju činnosť. Prešli sme cestou od záchrany nechcených novorodencov, cez rady ženám s nechceným tehotenstvom, k pomoci opusteným matkám v krízových situáciách a neskôr aj k zaopatrovaniu odkázaných seniorov. A dnes viac, než kedykoľvek predtým vieme, že z pôvodne „nechcených“ môže vzájomná láska, pomoc a obyčajné ľudské teplo urobiť „chcených“. Deti, ktoré nechceli, alebo nemohli chcieť ich vlastné mamy sú chcené adoptívnymi rodičmi, pre ktorých sa stali svetlom a šťastím.  Seniori, ktorí majú pocit, že ich svet už nechce, majú zväčša svoje starostlivé deti, ktoré sa o nich zaujímajú, aj keď ich museli umiestniť do domovov sociálnych služieb. Naši starkí majú v dobrovoľníkoch nových priateľov, ktorí ich navštevujú len preto, aby ich potešili. Opustené ženy s deťmi získavajú nové priateľky, „kmotričky“, o ktoré sa môžu v neľahkom živote oprieť.

Prácu pre našich klientov a najmä „s nimi“ sa snažíme robiť od srdca, čestne, transparentne, ale aj profesionálne a systémovo.

Preto sme sa stali aj členmi Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a aktívne sa zapájame do sociálnych zmien a zmeny legislatívy. Stačí chcieť. Chcieť pomáhať si navzájom a myslieť aj na iných. Dávať nádej tam, kde zdanlivo nijakú nevidieť. Ponúknuť od srdca šancu každému, kto si ju váži a chce ju premeniť na lepší život. ŠANCA  dáva šancu konkrétnym ľuďom

Anna Ghannamová

zakladateľka o. z. Šanca pre nechcených